MEDYCYNA PRACY


 

badania wstępne, okresowe, kontrolne 

 

 Świadczymy usługi dla firm umowy do Medycyny Pracy

Wykonujemy badania kwalifikacyjne kierowców

Wydajemy zaświadczenia 

do prawa jazdy (wszystkie kategorie) 

do szkół i uczelnie

 

Obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu, wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. 

W ramach umowy z NFZ

świadczymy usługi medyczne 

z zakresu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)